Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923