Unificación dos contrasinais

 • O teu nome de usuario e contrasinal é o mesmo en cualquera equipo do IES ou en cualquera servicio web, dos aloxados internamente, ao que queiras acceder.
 • Non fai falla introducir o contrasinal cando se vai a utilizar a impresora da sa de profesores, xa que a impresora fai a comprobación do usuario de xeito automático.

Contorno de traballo persoalizado

 • O contorno de traballo que verás é EXACTAMENTE o mesmo en calquera equipo do centro, e os teus arquivos persoais e os cartafoles colaborativos veranse desde calquera equipo, polo que podes moverte de posto con total comodidade

Pasarela para abrir ou pechas aulas no acceso a Internet

 • Poderás acceder á pasarela se tes unha conta con privilexios de profesor
 • Desde a aplicación de pasarela podes abrir ou pechar aulas enteiras para que poidan ou non conectarse os alumnos a Internet.
 • A pasarela está aberta por defecto para os dominios edu.xunta.gal, ieschandomonte.edu.es, google.com e alún outro servizo que consideramos imprescindible. Desta forma, pódese traballar coa aula virtual sen necesidade de abrir acceso a todo Internet. Tamén para o servizo de actualización de windows co motivo de manter os sistemas operativos actualizados.
 • Tamén ten unha opción para pechar por completo o acceso e que os alumnos non podan acceder ningún sitio. Está pensado para cando se fan exames ou algunha tarefa que non se queira acceder ao sitios abertos sempre que se comentan no punto anterior.

Listas de correo

Cartafoles para compartir información

Obxectivo dos cartafoles compartidos

 • Teñen tres obxectivos principais:
 1. Permitir ao profesorado compartir información entre sí
 2. Permitir ao profesorado distribuir grandes volumes de información (traballos, enunciados, apuntes, etc) de maneira inmediata a todo o alumnado sen usar a aula virtual nin ningún servizo externo.
 3. Permitir ao alumnado presentar traballos nun cartafol aberto polo profesor/a para tal fin

¿Cómo acceder a estes recursos?

 • Abre un navegador de ficheiros de windows e verás (ademáis dos dispositivos do teu sistema) todos os cartafoles compartidos, xunto ao teu recurso personal principal (Z:) ao que só ti podes acceder. tú

¿Que teño a miña disposición?

 • Os cartafoles compartidos que existen a día de hoxe son os siguientes, e con este fin:
 • materias: Ten subcartafoles organizados por ciclos ou cursos e nel podénse colocar os materiais correspondentes aos mesmos. Só o profesorado pode escribir contenido aquí. O alumnado pode ler en todos os cartafoles.
 • compartir-profes: Para compartir información entre o profesorado do centro.
 • dept-informatica: Igual ca anterior, pero exclusivamente para profesorado de informática.
 • mantemento: Material que o equipo de servicios TIC instala nas máquinas do centro.

Impresión dende calquera equipo

 • Este servizo fai posible unha gran comodidade á de imprimir pois permítenos imprimir en calquera impresora do centro desde calquera equipo.

¿Qué impresoras podo usar?

 • Dependiendo do lugar de conexión e os teus privilexios como usuario poderás imprimir nas impresoras nas que esteas autorizado. Bota un ollo as impresoras que tes no teu sistema.

¿Cómo se selecciona a impresora que quero usar?

 • No diálogo de impresión de calquera programa (Menú Arquivo -> Imprimir) podrás escoller a impresora na que podes imprimir. Por defecto poñemos a que teñas máis á man, ou a da sala de profes se é a única dispoñible.