A) NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN.

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/Axuda.action

B) NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2024-2025

CURSONúm. Prazas OfertadasNúm. permanenciasNúm. Vacantes estimadas
1º ESO3008*
2º ESO302110
3º ESO30255
4º ESO302010
1º Bach. Ciencias17101
1º Bach. Humanidades1690
2º Bach. Ciencias1695
2º Bach. Humanidades17185
* Terán prioridade o alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoio educativo) Art. 2 punto 3 da Orde do 21 de outubro de 2022.

C) CENTROS ADSCRITOS

  • Centros adscritos ESO: CEIP Seixo e CEIP Ardán.
  • Centros adscritos BACHARELATO: CPR Plurilingüe San Narciso.

D) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Para a presentación das solicitudes de admisión entregarase o modelo ED550B e anexo II-bis, por unha destas tres vías:

1 – Na sede electrónica https://sede.xunta.gal

2 – Na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

3 – Na secretaría do centro de forma presencial

E) CALENDARIO ADMISIÓN PARA ALUMNADO

Presentación de solicitudes de admisión Do 01 ao 20 de marzo ambos incluídos
Presentación de documentación complementaria
Só se hai que baremar.
A partir do 21 marzo, durante 10 días hábiles
Publicación listaxes provisionais de admisión 25 abril
Reclamacións 5 días hábiles
Publicación listaxes definitivas de admisión 15 de maio
Prazo de formalización de matrícula Do 23 xuño ao 07 xullo

F) IMPORTANTE

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de admisión é única e ten carácter vinculante. Poderanse indicar ate 6 centros por orde de preferencia.

A solicitude de admisión ten que estar asinada por todos os proxenitores.

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

·Presentación da solicitude fóra de prazo

·Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

·Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA:

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.