Departamento de Orientación

 • Probas acceso á FP medio e superior 2021 – 2022

  Requisitos de acceso:

  • FP medio: 17 anos ou cumprilos no ano natural (antes do 31 de decembro de 2021).
  • FP superior: 19 anos ou cumprilos no ano natural (antes do 31 de decembro de 2021).

  Inscripción na proba:

  Como é o exame?

  • Para a FP medio: ten 3 exames.
   1. Parte lingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais
   2. Parte matemática: Matemáticas
   3. Parte científico – técnica: Ciencias da natureza e Tecnoloxía
  • Para a FP superior: Ten dúas partes.
   • Parte común: Lingua galega, Lingua Castelá e Matemáticas
   • Parte específica: 3 opcións en función do ciclo que queiras facer.
    • A): Economía, Lingua estranxeira e Filosofía
    • B) Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
    • C) Ciencias da Terra, Química e Bioloxía
   • Non sabes que opción tes que facer? consulta o Anexo VII deste documento.

  Modelos de exame de convocatorias pasadas:

  • O mellor é que te familiarices co tipo de exame. Para descargalos preme no seguinte enlace e segue as instruccións:
   1. http://www.edu.xunta.gal/fp/probas
   2. Na marxe esquerda escolle “convocatorias anteriores” do nivel que queiras facer (medio ou superior).
   3. Selecciona “+información” do ano de convocatoria que queiras.
   4. Baixa ata o final donde atoparás “acceso aos exames e respostas da convocatoria“. Aí terás a ligazón directa para a descarga dos exames.
   5. ESTUDA E MOITA SORTE 🙂

  Se precisas máis información ven ao departamento de orientación do centro ou visita a web de FP en Galicia: http://www.edu.xunta.gal/fp/probas

  Seguir lendo →
 • 25 de Novembro Non á violencia, sí á vida.

  O compacto muro da violencia de xénero pódese derrubar co coñecemento desta realidade , a súa visibilización, e coa educación en igualdade. Estas son as suxerencias bibliográficas e de filmografía sobre este tema que vos imos propor.

  Facémonos eco da declaración institucional do Concello de Marín

  Seguir lendo →
 • Convocatoria Bolsas ESO, BAC, FP e Bolsas NEE

  No portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional tes toda a información para a solicitude de bolsas de estudo para o curso 2020/2021.

  O prazo de presentación de solicitudes está aberto dende o 9 de Agosto ata o 1 de Outubro de 2020.

  No caso das bolsas de Apoio Educativo (NEE) o prazo de presentación está aberto dende o 9 de Agosto ata o 30 de Setembro de 2020.

  Podes consultar toda a información nesta ligazón.

  Seguir lendo →
 • Video Proxecto Conecta Cultura

  Nesta ligazón podedes ver o video realizado dentro do programa Plan Proxecta realizado este curso polo Departamento de Orientación co alumnado de 1º de FP Básica de Informática de Oficina e 1º de FPB Básica de Mantemento de Vivendas.

  Seguir lendo →
 • Información do proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2016/2017

  Actualizada a información relativa ao proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2016-2017

   Admisión grao medio

   Admisión grao superior

  O prazo de presentación de solicitudes abrangue desde o 27 de xuño ata o 5 de xullo ás 13.00 horas.

  Pódense consultar os itinerarios formativos recomendados para cursar as ensinanzas de formación profesional polo réxime de persoas adultas na seguinte ligazón:

   Itinerarios formativos réxime persoas adultas

  Seguir lendo →
 • Festival Fin de Curso 2016
 • ACTO DE GRADUACIÓN DA 1ª PROMOCIÓN DE TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

  O vindeiro venres día 17 de xuño, ás 20:00 horas, no Salón de Actos do IES Chan do Monte, celebrarase o Acto de Graduación do alumnado de 2º de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina (Promoción 2014-2016).

  Os nosos parabens

  Seguir lendo →
 • Admisión a FP Dual. Convocatoria para o curso 2016-2017.

  Nos próximos días sairá publicada no Diario Oficial de Galicia a orde de convocatoria pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades para o curso 2016-2017.

  Requisitos das persoa solicitantes

  • Ter entre dezaoito e vinte e nove ou feitos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
  • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente.
  • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
  • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
  • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

  Prazo de presentación de solicitudes

  O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de xuño ata as 13:00 horas do día 28 de xuño de 2016.

  Presentación de solicitudes

  As solicitudes de inscrición para participar nestes proxectos experimentais de formación profesional dual poderán entregarse en calquera centro que teña oferta de formación profesional dual autorizada e irán dirixidas ao seu director ou á súa directora.

  Documentación

  A solicitude de inscrición, deberá ir acompañada da seguinte documentación:

  • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.
  • Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  Seguir lendo →
 • Publicado o borrador sobre información do proceso de admisión a ciclos formativos

  Proxecto da Orde do _____ de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

  http://www.edu.xunta.es/fp/borrador-orde-admision-ciclo-curso-2016-2017

  Seguir lendo →
 • PUBLICADOS OS BORRADORES DA OFERTA DE FP PARA O CURSO 2016/2017

  Proxecto da Orde do _____ de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/2017.

  http://www.edu.xunta.es/fp/borrador_oferta-2016-2017

  Seguir lendo →