Documentación

Os nosos manuais de lectura obrigada.

Pasarela

Abrir e pechar o acceso a Internet das aulas.

Enviar Incidencia a mantemento informático

Dende aquí poderás abrir un ticket para que os encargados do mantemento do centro atendan a túa consulta. Lembra que este é o único método de aviso para que o sistema funcione.

Mantemento

Enviar Incidencia (Avaría, Limpeza, etc)

Dende aquí poderás enviar un aviso se existe calquera problema que non teña que ver co sistema informático.

Avaria

Listas de correo

Listas de correo de alumnos, ex-alumnos e profesores do centro.

Listas de correo

Xestión de incidencias

Incidencias, … (so para mantemento)

Incidencias

Reserva de espazos

Salón/Aulas (so para profesorado)

Reservas

Azure Dev Tools for Teaching

Descarga de software de Microsoft

sitio descarga

Cursos en liña do IES

Ferramenta para a creación e consulta de cursos en liña.

Web do departamento de informática

Wiki para facilitar o traballo coordinado dos integrantes do departamento.

web informática