Presentándonos

Un equipo de catorce profesores que movilizan doce Departamentos, con moitas gañas de levar a cabo proxectos interdisplinares que redunden sempre en crear un ambiente culturalmente rico, fresco, en contínua evolución creativa.