Información e novas sobre as ABAU Xullo 2021

https://www.youtube.com/watch?v=6F4UEjuO_VQ

CONVOCATORIA

Convocatoria Ordinaria ABAU 2021

Protocolo e instrucións para o Alumnado

DATAS E HORARIOS DAS PROBAS

Calendario

Convocatorias:
Ordinaria: 8-9-10 xuño
Extraordinaria: 13-14-15 xullo

Horario das Probas

MATRÍCULA

Procedemento de Matrícula

Impresos ABAU

PONDERACIÓN

Táboas de Ponderación