Equipo directivo

 • Director: Noya Souto, José Luis
 • Vicedirector: Alonso Iglesias, Alicia
 • Secretario: Fernández Otero, Mario
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Bautista Lorenzo, José Luis

Pode contactar con calquera membro do equipo directivo utilizando a súa lista de correo.

ies.chan.monte@edu.xunta.gal

Coordinacións

 • Equipo de Normalización Lingüística: Irene Santiago Martínez
 • Formación en Centros de Traballo: Mª José Galán López
 • Proxectos Europeos: José Luis Noya Souto

Profesorado

Alonso Iglesias, Alicia
Alonso Martínez Marcos
Álvarez Gómez, Natalia
Álvarez Rodríguez, Olalla
Aragón Seijo, José Luis
Bautista Lorenzo, José Luis
Boullosa Moure, María Elva
Carballal Freire, Laura
Conde Valladares, Ángel
Cousiño Terrazo, Armando
Díaz Díaz, Pilar
Domínguez Ventín, José Manuel
Estévez Vázquez, Dositeo
Fernández Asensio, Laura
Fernández Estévez, Marcia
Fernández Fraguas, Marcos
Fernández Otero, Mario
Freitas Juvino, María Salomé
Galán López, María José
García Casalderrey, Rocío
García Ulla, Yolanda
Goberna García, Rosa Mª
Gómez Acosta, Moisés
González Vázquez, Daniel
Gores Fandiño, Rosendo David
Ignacio Costa, Noemí
Justo Fernández, Jaime
López Amenedo, David
López Mogrovejo, Ana
López Varela, Marta
Lorenzo Estévez, María Esperanza
Lores Casalderrey, Carmen
Loureiro Cardoso, Samuel
Mandías Toledo, Antonio
Martínez Ahijado, Marta
Martínez Pin, Salvia
Montenegro Iglesias, José Antonio
Montes Diéguez, Susana
Moure Pena, Teresa Claudina
Muíños Portela, Carlos Benito
Neira Franco, Teofilo
Noya Souto, José Luis
Núñez Aguado, Óscar
Orjales Somoza, Almudena
Orosa Peteira, Antonio José
Ouviña Martínez, Lara
Patiño Vieites, Nuria
Pazos García, Juan Jesús
Pedrosa Rodríguez, María Áurea
Peña González, Rubén
Pérez Sánchez, Laura
Pin Rodríguez, Margarita
Pollán Guisasola, Marta Luisa
Portela Pazos, José Manuel
Pousada Cruz, Miguel Ángel
Recamán Viéitez, Daniel
Rey Rial, Mª Isabel
Ríos Pereiro, Susana
Rosales Sanmartín, Sara
Roura Javier, Miryam
Salorio Fernández, Ana María
Sánchez Miniño, Benito
Sánchez Suárez, Verónica
Santiago Martínez, Irene
Simon Casal, Xoan C.
Tarrida Abilleira, María del Puerto
Torres Cancela, Olga
Torres Campelo, Rubén
Varela Martínez, Pablo Andrés
Vieira López, Mª José
Vidal Ojea, Mª del Carmen
Villanueva Fernández, Pablo
Villar Villamil, Rosa María
Villaverde Quintillán, José Antonio

Relación de titorías:

ESO1A Recamán Viéitez, Daniel
ESO2A Salorio Fernñandez, Ana Mª
ESO3A Fernández Fraguas, Marcos
ESO4A Boullosa Moure, María Elva
BAC1-A Ignacio Costa, Noemí
BAC1-B Simón Casal, Xoan Carlos
BAC2-A Moure Pena, Teresa
AC1 Orjales Somoza, Almudena
AC2 Orosa Peteira, Antonio José
MKP1 Montenegro Iglesias, José Antonio
XAD1 Ríos Pereiro, Susana
XAD2 Mandías Toledo, Antonio
ASIR1 Pin Rodríguez, Margarita
ASIR2 Gómez Acosta, Moisés
DAM1 Fernández Estévez, Marcia
DAM2 López Amenedo David
SMR1 Estévez Vázquez, Dositeo
SMR2 Cousiño Terrazo, Armando
FPB-IOF1 Alonso Martínez, Marcos
FPB-IOF2 Portela Pazos, Xosé Manuel
DAW1 Pazos García, Juan Jesús
DAW2 Pazos García, Juan Jesús
SMRA1 Sánchez Miniño, Benito
SMRA2 Sánchez Miniño, Benito
FRIO1 Conde Valladares, Ángel
FRIO2 Neira Franco, Teófilo
FPB-MVIV1 Vieira López, Mª José
FPB-MVIV2 Varela Martínez, Pablo

Consello escolar

Membros:

 • Director: Noya Souto, José Luis
 • Secretario: Fernández Otero, Mario
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Bautista Lorenzo, José Luis

Representantes do profesorado:

 • Dominguez Ventín, Jose Manuel
 • Martínez Pin, Salvia
 • Orosa Peteira, Antonio José
 • Pin Rodríguez, Margarita
 • Portela Pazos, José Manuel
 • Salorio Fernández, Ana María

Representantes do alumnado:

 • Pazos Calvo, Diego
 • Sánchez Bértolo, Paula
 • Solla Tombo, Jorge

Representantes do persoal de administración e servizos:

 • Sánchez Miniño, Ana María

Representantes das nais/pais:

 • García Graña, María Elena
 • González Otero, Elena Lucía
 • Rosales Solla, María del Rocío

Representante do Concello:

 • Acuña González, Cristina

Representante Asociación de Empresarios:

 • Acuña Pazos, Sonia

Comisión Pedagóxica

Nome e Apelidos Cargo directivo/Departamento
Jose Luis Noya Souto Director
Yolanda García Ulla Xefatura de estudos diurno
José Luis Bautista Lorenzo Xefatura de estudos nocturno
Teresa Moure Pena Xeografía e Historia
Áurea Pedrosa Rodríguez Comercio
Xoan Carlos Simón Casal Filosofía
Marta Pollán Guisasola Formación e Orientación Laboral
Miryam Roura Javier Latín
Pilar Díaz Díaz Lingua e Literatura Galega
Miguel Ángel Pousada Cruz Lingua e Literatura Castelá
Daniel González Vázquez Física e Química
Rosa María Villar Villamil Inglés
Marta Ahijado Martínez Orientación
Susana Montes Diéguez Bioloxía e Xeoloxía
Daniel Recamán Viéitez Educación Plástica
Natalia Álvarez Gómez Economía
Ana Salorio Fernández Tecnoloxía
Carmen Lores Casalderrey Francés
Salvia Martínez Pin Educación Física
Mª Inmaculada Fernández Fernández Música
Óscar Nuñez Aguado Informática
María Esperanza Lorenzo Estévez Matemáticas
Pablo Andrés Varela Martínez Instalación e Mantemento
Rubén Torres Campelo Relixión Evanxélica
Jaime Justo Fernández Relixión Católica
María José Galán López Coordinación de FCT
Margarita Pin Rodríguez Coordinación de Formación
Irene Santiago Martínez Equipo de Dinamización Lingüística

Personal non docente

Administrativos:

 • Serantes Nacimento, Ana Mª
 • Vázquez Barreiro, Mª de las Mercedes

Subalternos:

 • Obelleiro Fragoso, María Jesús
 • Sánchez Miniño, Ana
 • Viso Carrera, Jorge

Limpeza:

 • Loureiro Villaverde, María Soledad
 • Novas Amado, Concepción
 • Souto Lusquiños, Pilar