Ordenador da rede
Internet / Conexión
Proxectores, impresoras, etc
Fontanería e electricidade
Aulas e mobiliario
Limpeza e outros