• Centro Galego de referencia de software libre
  • Caso de éxito de iniciativas nas Novas Tecnoloxías.