Consulte todas as programacións do curso 2022-2023. Pendentes de supervisión por parte da Inspección Educativa.