Consulte todas as programacións do curso 2020-2021. Pendentes de supervisión por parte da Inspección Educativa.