Consulte as programacións do curso 2023-2024. Pendentes de supervisión por parte da Inspección Educativa.