Manuais básicos

A súa lectura é imprescindible antes de pulsar nin una sola tecla

Recepción de novo/a profesor/a

A súa lectura é imprescindible tras pulsar unhas cantas teclas

Para saber qué software se ten a disposición no IES

Máquinas Virtuais

Para calquera profe que queira usar software que non está na instalación base dos sistemas