Preme no nome do departamento para obter máis información.
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL
FRANCÉS
INFORMÁTICA
INGLÉS
INSTALACIÓN E MANTEMENTO
LATÍN
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA
MATEMÁTICAS
MÚSICA
COMERCIO E MARKETING
ADMINISTRACiÖN DE EMPRESAS
ORIENTACIÓN
RELIXIÓN CATÓLICA
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E HISTORIA