• No IES Chan do Monte temos unha licencia adecuada para cada software instalado e non se instalará ningún programa do que o IES non teña licenza ou non sexa adecuada para o uso que se pretende.
 • Na administración de máquinas virtuais que non é supervisada polo equipo de mantemento os usuarios que teñan permisos de administrador poderán instalar o software que necesiten pero sempre baixo a súa responsabilidade.

Dependendo da aula, instalarase o software requerido, aínda que en xeral os computadores teñen instalado:

Software propietario / de pago

 • Sistema operativo: Microsoft Windows 10

Software libre / Open Source / Freeware

 • Suite Ofimática: LibreOffice 7
 • Firefox
 • VirtualBox GPL (+ extension pack)
 • VLC
 • Scribbus
 • Descompresor: 7zip
 • Google Chrome
 • PDF-XChange
 • Notepad++
 • Veyon
 • Ferramentas administrativas