O prazo para formalizar a matrícula de ESO e Bacharelato para o curso 2021-2022 é dende o día 25 de xuño ao 9 de xullo, ambos incluídos.

Non obstante, con motivo de facilitar unha mellor organización, o centro establece, dentro deste período, uns días nos que haberá unhas colas prioritarias para o alumnado que quera matricularse en:

 • 1º da ESO
  • 24 e 25 de xuño
 • 2º da ESO
  • 6 de xullo
 • 3º e 4º da ESO
  • 7 de xullo
 • 1º e 2º de Bacharelato
  • 8 e 9 de xullo

O alumnado con materias suspensas na convocatoria de xuño, matricularase en setembro.