Oferta de emprego público corpos TI

A Dirección Xeral de Formación Profesional do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, achega un tríptico informativo sobre oferta pública de prazas dos corpos de tecnoloxías da información da Administración Xeral do Estado, por se fora de interese.

Triptico Ministerio