Equipo directivo

 • Director: Noya Souto, José Luis
 • Vicedirector: Portela Pazos, José Manuel
 • Secretario: Fernández Otero, Mario
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Bautista Lorenzo, José Luis

Pode contactar con calquera membro do equipo directivo utilizando a súa lista de correo.

ies.chan.monte@edu.xunta.es

Coordinacións

 • Equipo de Normalización Lingüística: Pilar Díaz Díaz
 • Formación en Centros de Traballo: Mª José Galán López
 • Proxectos Europeos: Xosé Manuel Portela Pazos

Profesorado

Alonso Iglesias, Alicia
Álvarez Crespo, Fernando
Aragón Seijo, José Luis
Aragonéz Martínez, Julio
Bautista Lorenzo, José Luis
Boullosa Moure, María Elva
Carballo Feijoo, María del Mar
Castaño García, Roi
Cernadas Pintos, Francisco
Corbacho Lorenzo, Euloxio
Díaz Díaz, Pilar
do Vale Varela, María Jeny
Docampo Martínez, Lucía
Domínguez Ventín, José Manuel
Estévez Vázquez, Dositeo
Fernández Ferrón, Sonia
Fernández Otero, Mario
Fernández Pedrosa. Fernando
Fontenla Bugallo, María Fernanda
Freitas Juvino, María Salomé
Galán López, María José
García Rodríguez, Sancho
García Turnes, Manuel
García Ulla, Yolanda
Gómez Acosta, Moisés
González Dacal, Cristina
González Joaquín, Patricia
González Nores, Dolores
González Area, Clementina
González Prieto, Rosa María de las Nieves
González Sáez, Sonia Belén
Gores Fandiño, Rosendo David
Justo Fernández, Jaime
Lloves Álvarez, Sergio
López Amenedo, David
López García, José Luis
López Mogrovejo, Ana
Lorenzo Estévez, María Esperanza
Lugilde Bermúdez, Silvia
Mandías Toledo, Antonio
Martínez Pin, Salvia
Mayo Gil, Juan Carlos
Montes Diéguez, Susana
Moure Pena, Teresa Claudina
Muíños Portela, Carlos Benito
Neira Franco, Teofilo
Noya Souto, José Luis
Núñez Aguado, Óscar
Orosa Peteira, Antonio José
Ortega Pazos, Gerardo
Pastor Gómez, Juan
Pazos García, Juan Jesús
Pazos Pintos, Rosalía
Peaguda Pérez, Andrés Ramón
Pedrosa Rodríguez, María Áurea
Pin Rodríguez, Margarita
Places Torrado, Mónica
Pollán Guisasola, Marta Luisa
Portela Pastrana, María Mercedes
Portela Pazos, José Manuel
Rodríguez Gómez, María del Pilar
Ruibal Pardavila, Manuel
Salorio Fernández, Ana María
Sánchez Garrido, José Alfonso
Sánchez Miniño, Benito
Sánchez Souto, Vanesa
Sánchez Suárez, Verónica
Simon Casal, Xoan C.
Solla Garrido, Enrique
Soutullo García, Eduardo
Tarrida Abilleira, María del Puerto
Tojo Fernández, Julia Inés
Torres Cancela, Olga
Varela Martínez, Pablo Andrés
Vidal Acuña, Marta
Villar Villamil, Rosa María

Relación de titorías:

AC1 González Dacal, Cristina
AC2 Tojo Fernández, Julia
ASIR1 Pin Rodríguez, Margarita
ASIR2 Gores Fandiño, David
B1A Martínez Pin, Salvia
B2A Moure Pena, Teresa
B1B Simón Casal, Xoan Carlos
AC1 González Castaño García, Roi
AC2 Mandías Toledo Antonio
XAD1 González Area, Clementina
XAD2 Cernadas Pintos, Francisco Javier
XVEC1 Alonso Iglesias, Alicia
XVEC2 Portela Pastrana, María Mercedes
ASIR1 Gómez Acosta, Moisés
ASIR2 Gores Fandiño David
DAM1 Galán López María José
DAM2 López Amenedo David
SMR1 Estévez Vázquez, Dositeo Eduardo
SMR2 García Rodríguez, Sancho
FPB-IOF1 Do Vale Varela, Mª Jeny
FPB-IOF2 Muiños Portela, Carlos Benito
DAW1 Tarrida Abilleira, Mª del Puerto
DAW2 Tarrida Abilleira, Mª del Puerto
SMRA1 Sánchez Miniño, Benito
SMRA2 Sánchez Miniño, Benito
FRIO1 Lloves Álvarez, Sergio
FROI2 Neira Franco, Teófilo
FPB-MVIV1 Aragonés Martínez, Julio
FPB-MVIV2 Mayo Gil, Juan Carlos
S1A González Nores, Dolores Carmen
S2A Soutullo García, Eduardo
S3A Boullosa Moure, Elva
S4A Carballo Feijoo, Mar

Consello escolar

Membros:

 • Director: Noya Souto, José Luis
 • Secretario: Fernández Otero, Mario
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Bautista Lorenzo, José Luis

Representantes do profesorado:

 • Fontenla Bugallo, Mª Fernanda
 • Freitas Juvino, María Salomé
 • González Area, Clementina
 • Mayo Gil, Juan Carlos
 • Pastor Gómez, Juan
 • Pollán Guisasola, Marta Luisa
 • Portela Pazos, José Manuel

Representantes do alumnado:

 • Barcia García, Marina
 • Portabales Lella, Verónica
 • Rey Blanco, Clara

Representantes do persoal de administración e servizos:

 • Sánchez Miniño, Ana María

Representantes das nais/pais:

 • González Otero, Elena Lucía
 • Pereira Freire, Rosa Ana
 • Rosales Garrido, María Elena

Representante do Concello:

 • Acuña González, Cristina

Representante Asociación de Empresarios:

 • Acuña Pazos, Sonia

Comisión Pedagóxica

Nome e Apelidos Cargo directivo/Departamento
Jose Luis Noya Souto Director
Yolanda García Ulla Xefatura de estudos diurno
José Luis Bautista Lorenzo Xefatura de estudos nocturno
Teresa Moure Pena Xeografía e Historia
Antonio José Orosa Peteira Administración e Comercio
Xoan Carlos Simón Casal Filosofía
Salomé Freitas Juvino Formación e Orientación Laboral
José Luis López García Latín
Mar Carballo Feijoo Lingua e Literatura Galega
Elva Boullosa Moure Lingua e Literatura Castelá
Andrés Peaguda Pérez Física e Química
Rosa María Villar Villamil Inglés
María del Pilar Rodríguez Gómez Orientación
Susana Montes Diéguez Bioloxía e Xeoloxía
Juan Pastor Gómez Educación Plástica
Roi Castaño García Economía
Ana Salorio Fernández Tecnoloxía
Sonia Belén González Sáez Francés
Salvia Martínez Pin Educación Física
Eduardo Soutullo García Música
David Gores Fandiño Informática
Marta Vidal Acuña Matemáticas
Instalación e Mantemento
Jaime Justo Fernández Relixión Católica
María José Galán López Coordinación de FCT
Margarita Pin Rodríguez Coordinación de Formación
Pilar Díaz Díaz Equipo de Dinamización Lingüística

Personal non docente

Administrativos:

 • Barreiro Castro, Ana Mª
 • Montes Diéguez, Begoña

Subalternos:

 • Obelleiro Fragoso, María Jesús
 • Sánchez Miniño, Ana
 • Viso Carrera, Jorge

Limpeza:

 • Loureiro Villaverde, María Soledad
 • Novas Amado, Concepción
 • Souto Lusquiños, Pilar