Equipo directivo

 • Director: Noya Souto, José Luis
 • Vicedirector: Portela Pazos, José Manuel
 • Secretario: Fernández Otero, Mario
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Bautista Lorenzo, José Luis

Pode contactar con calquera membro do equipo directivo utilizando a súa lista de correo.

ies.chan.monte@edu.xunta.gal

Coordinacións

 • Equipo de Normalización Lingüística: Mar Carballo Feijoo
 • Formación en Centros de Traballo: Mª José Galán López
 • Proxectos Europeos: Xosé Manuel Portela Pazos

Profesorado

Alonso Iglesias, Alicia
Álvarez Gómez, Natalia
Aragón Seijo, José Luis
Bautista Lorenzo, José Luis
Boullosa Moure, María Elva
Busto Regueira, Rosa María
Cabaleiro carracelas, María José
Carballal Freire, Laura
Carballo Feijoo, María del Mar
Conde Valladares, Ángel
Cousiño Terrazo, Armando
Curra Gamallo María
Díaz Díaz, Pilar
Domínguez Ventín, José Manuel
Estévez Vázquez, Dositeo
Fernández Otero, Mario
Fontenla Bugallo, María Fernanda
Freitas Juvino, María Salomé
Galán López, María José
García Casalderrey, Rocío
García Rodríguez, Mónica
García Ulla, Yolanda
Gómez Acosta, Moisés
Gómez Viñas, Estrela
González Area, Clementina
Gores Fandiño, Rosendo David
Ignacio Costa, Noemí
Justo Fernández, Jaime
López Amenedo, David
López Mogrovejo, Ana
Lorenzo Estévez, María Esperanza
Lores Casalderrey, Carmen
Loureiro Cardoso, Samuel
Mandías Toledo, Antonio
Martínez Pin, Salvia
Mayo Gil, Juan Carlos
Montes Diéguez, Susana
Moure Pena, Teresa Claudina
Muíños Portela, Carlos Benito
Neira Franco, Teofilo
Noya Souto, José Luis
Núñez Aguado, Óscar
Orosa Peteira, Antonio José
Ortega Pazos, Gerardo
Otero Suárez, Damián
Pazos García, Juan Jesús
Peaguda Pérez, Andrés Ramón
Pedrosa Rodríguez, María Áurea
Peña González, Rubén
Pin Rodríguez, Margarita
Piñeiro Mourazos, Manuel
Pollán Guisasola, Marta Luisa
Portela Pastrana, María Mercedes
Portela Pazos, José Manuel
Pousada Cruz, Miguel Ángel
Rey Rial, Mª Isabel
Rodríguez Gómez, María del Pilar
Roura Javier, Miryam
Salorio Fernández, Ana María
Sánchez Curto, Juan María
Sánchez Miniño, Benito
Sánchez Suárez, Verónica
Simon Casal, Xoan C.
Soutullo García, Eduardo
Tarrida Abilleira, María del Puerto
Tojo Fernández, Julia Inés
Torres Cancela, Olga
Varela Martínez, Pablo Andrés
Villanueva Fernández, Pablo
Villar Villamil, Rosa María

Relación de titorías:

S1A Ignacio Costa, Noemí
S2A Martínez Pin, Salvia
S3A Otero Suárez, Damián
S4A Pousada Cruz Miguel Ángel
B1A Curra Gamallo, María
B1B Boullosa Moure, Elva
B2A García Casalderrey, Rocío
B2B Moure Pena, Teresa
AC1 González Area, Clementina
AC2 Tojo Fernández, Julia
XAD1  
XAD2 Mandías Toledo, Antonio
XVEC2 Portela Pastrana, María Mercedes
ASIR1 Pin Rodríguez, Margarita
ASIR2 Gómez Acosta, Moisés
DAM1 Galán López María José
DAM2 López Amenedo David
SMR1 Sánchez Curto, Juan María
SMR2 Loureiro Cardoso, Samuel
FPB-IOF1 Ortega Pazos, Gerardo
FPB-IOF2 Busto Regueria, Rosa María
DAW1 Pazos García, Juan Jesús
DAW2 Pazos García, Juan Jesús
SMRA1 Sánchez Miniño, Benito
SMRA2 Sánchez Miniño, Benito
FRIO1 Conde Valladares, Ángel
FRIO2 Neira Franco, Teófilo
FPB-MVIV1 Carballal Freire, Laura
FPB-MVIV2 Mayo Gil, Juan Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consello escolar

Membros:

 • Director: Noya Souto, José Luis
 • Secretario: Fernández Otero, Mario
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Bautista Lorenzo, José Luis

Representantes do profesorado:

 • Freitas Juvino, María Salomé
 • González Area, Clementina
 • Mayo Gil, Juan Carlos
 • Pollán Guisasola, Marta Luisa
 • Portela Pazos, José Manuel

Representantes do alumnado:

 • Barcia García, Marina
 • Portabales Lella, Verónica
 • Rey Blanco, Clara

Representantes do persoal de administración e servizos:

 • Sánchez Miniño, Ana María

Representantes das nais/pais:

 • González Otero, Elena Lucía
 • Pereira Freire, Rosa Ana
 • Rosales Garrido, María Elena

Representante do Concello:

 • Acuña González, Cristina

Representante Asociación de Empresarios:

 • Acuña Pazos, Sonia

Comisión Pedagóxica

Nome e Apelidos Cargo directivo/Departamento
Jose Luis Noya Souto Director
Yolanda García Ulla Xefatura de estudos diurno
José Luis Bautista Lorenzo Xefatura de estudos nocturno
Teresa Moure Pena Xeografía e Historia
Áurea Pedrosa Rodríguez Administración e Comercio
Xoan Carlos Simón Casal Filosofía
Marta Pollán Guisasola Formación e Orientación Laboral
Miryam Roura Javier Latín
Pilar Díaz Díaz Lingua e Literatura Galega
Elva Boullosa Moure Lingua e Literatura Castelá
Andrés Peaguda Pérez Física e Química
Rosa María Villar Villamil Inglés
María del Pilar Rodríguez Gómez Orientación
Susana Montes Diéguez Bioloxía e Xeoloxía
Mónica García Rodríguez Educación Plástica
Natalia Álvarez Gómez Economía
Ana Salorio Fernández Tecnoloxía
Carmen Lores Casalderrey Francés
Salvia Martínez Pin Educación Física
Eduardo Soutullo García Música
Óscar Nuñez Aguado Informática
María Esperanza Lorenzo Estévez Matemáticas
Pablo Andrés Varela Martínez Instalación e Mantemento
Jaime Justo Fernández Relixión Católica
María José Galán López Coordinación de FCT
Margarita Pin Rodríguez Coordinación de Formación
Mar Carballo Feijoo Equipo de Dinamización Lingüística

Personal non docente

Administrativos:

 • Barreiro Castro, Ana Mª
 • Montes Diéguez, Begoña

Subalternos:

 • Obelleiro Fragoso, María Jesús
 • Sánchez Miniño, Ana
 • Viso Carrera, Jorge

Limpeza:

 • Loureiro Villaverde, María Soledad
 • Novas Amado, Concepción
 • Souto Lusquiños, Pilar