Equipo directivo

 • Director: Varela Martínez, Pablo
 • Vicedirectora: González Sáez, Sonia Belén
 • Secretario: Pedrosa Rodríguez, María Áurea
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Pazos García, Juan Jesús

Pode contactar con calquera membro do equipo directivo utilizando a súa lista de correo.

ies.chan.monte@edu.xunta.es

Coordinacións

 • Equipo de Normalización Lingüística: Verónica Sánchez Suárez
 • Formación en Centros de Traballo: Mª José Galán López
 • Proxectos Europeos: Óscar Núñez Aguado

Profesorado

Álvarez Mateu, Montserrat
Aragón Seijo, José Luis
Bautista Lorenzo, José Luis
Boullosa Moure, María Elva
Carballo Feijoo, María del Mar
Castaño García, Roi
Castro Vilar María Agustina
Cavadas Soto, Aquilino
Coma Samartín, Sara María Eugenia
Conde Valladares, Ángel
Cordeiro Paredes, Natalia
Costas Coya, Lourdes
Covelo Bugallo, Santiago
Díaz Romero, Juan José
Domínguez Calvo, María José
Domínguez Ventín, José Manuel
Estévez Rey, José
Falcón Docampo, Amalia
Fernández García, Nuria Isabel
Ferreira González, José Luis
Fontenla Bugallo, María Fernanda
Freitas Juvino, María Salomé
Galán López, María José
García Ulla, María Yolanda
Gómez Acosta, Moisés
Gómez Morigosa, Jesús
Gómez Vallejo, Hector José
Gómez Villaverde, Marcos José
González Area, Clementina
Gonzalez de la Cuesta, Blanca Carolina
González Prieto, Rosa María de las Nieves
González Sáez, Sonia Belén
Gores Fandiño, Rosendo David
Irago Baúlde, Simón
Justo Fernández, Jaime
Llópiz Méndez, Carme
López Amenedo, David
Lorenzo Estévez, María Esperanza
López Mogrovejo, Ana
Lores Baena, Ana
Lugilde Bermúdez, Silvia
Mandías Toledo, Antonio
Martínez Martínez, María Estela
Martínez Pin, Salvia
Mayo Gil, Juan Carlos
Montes Diéguez, Susana
Moure Pena, Teresa Claudina
Muíños Portela, Carlos Benito
Neira Franco, Teofilo
Núñez Aguado, Óscar
Orjales Somoza, Almudena
Orosa Peteira, Antonio José
Otero Urtaza, J. María
Pastor Gómez, Juan
Pazos García, Juan Jesús
Pedrosa Rodríguez, María Áurea
Pin Rodríguez, Margarita
Pollán Guisasola, Marta Luisa
Portela Pastrana, María Mercedes
Portela Pazos, José Manuel
Rial Núñez, Eladio
Rodríguez Gómez, María del Pilar
Ruibal Pardavila, Manuel
Sánchez Garrido, José Alfonso
Sánchez Miniño, Benito
Sánchez Suárez, Verónica
Santiago Martínez, Irene
Simon Casal, Xoan C.
Solla Garrido, Enrique
Solla Romero, Manuela
Soutullo García, Eduardo
Tarrida Abilleira, María del Puerto
Varela Martínez, Pablo Andrés
Vidal Acuña, Marta
Villanueva Fernández, Pablo
Villar Villamil, Rosa María

Relación de titorías:

S1A González Prieto Rosa
S2A Coma Sanmartín, Sara
S3A Pastor Gómez, Juan
S4A Villar Villamil, Rosa María
B1A Martínez Pin, Salvia
B2A Cavadas Soto, Aquilino
B2B Simón Casal, Xoan Carlos
AC1 Castaño García, Roi
AC2 Mandías Toledo Antonio
XAD1 Domínguez Calvo, María José
XAD2 Ferreira González, Jose Luis
XVEC1 González Area, Clementina
XVEC2 Portela Pastrana, María Mercedes
ASIR1 Gómez Acosta, Moisés
ASIR2 Gores Fandiño David
DAM1 Galán López María José
DAM2 López Amenedo David
SMR1 Rial Núñez, Eladio
SMR2 Domínguez Ventín, José Manuel
FPB-IOF1 Estévez Rey, Jose
FPB-IOF2 Muiños Portela, Carlos Benito
DAW1 Villanueva Fernández, Pablo
DAW2 Villanueva Fernández, Pablo
SMRA1 Sánchez Miniño, Benito,
SMRA2 Sánchez Miniño, Benito,
FRIO1 Díaz Romero Juan José
FROI2 Neira Franco, Teófilo
FPB-MVIV1 Conde Valladares, Ángel
FPB-MVIV2 Mayo Gil, Juan Carlos

Consello escolar

Membros natos:

 • Director: Varela Martínez, Pablo
 • Vicedirectora: González Sáez, Sonia Belén
 • Secretario: Pedrosa Rodríguez, María Áurea
 • Xefatura de estudios diurno: García Ulla, Yolanda
 • Xefatura de estudios nocturno: Pazos García, Juan Jesús

Representantes do profesorado:

 • Fontenla Bugallo, Mª Fernanda
 • Freitas Juvino, María Salomé
 • Gómez Morigosa, Jesús
 • Mayo Gil, Juan Carlos
 • Pollán Guisasola, Marta

Representantes do alumnado:

 • Barcia García, Marina
 • Omil De La Fuente, Aarón
 • Rodríguez Rosales, Mateo

Representantes do persoal de administración e servicios:

 • Souto Lusquiños, Pilar

Representantes das nais/pais:

 • González Otero, Elena Lucía
 • Pereira Freire, Rosa Ana
 • Rosales Garrido, María Elena

Representante do Concello:

 • Acuña González, Cristina

Representante Asociación de Empresarios:

 • Caldas, José Ramón

Comisión Pedagóxica

Nome e Apelidos Cargo directivo/Departamento
Pablo Varela Martínez Director
Yolanda García Ulla Xefatura de estudos diurno
Juan Jesús Pazos García Xefatura de estudos nocturno
Teresa Moure Pena Xeografía e Historia
Antonio José Orosa Peteira Administración e Comercio
Xoan Carlos Simón Casal Filosofía
Salomé Freitas Juvino Formación e Orientación Laboral
María Agustina Castro Vilar Latín
Mar Carballo Feijoo Lingua e Literatura Galega
Elva Boullosa Moure Lingua e Literatura Castelá
Nuria Isabel Fernández García Física e Química
Ana Lores Baena Inglés
María del Pilar Rodríguez Gómez Orientación
Susana Montes Diéguez Bioloxía e Xeoloxía
Juan Pastor Gómez Educación Plástica
Manuela Solla Romero Economía
Jose María Otero Urtaza Tecnoloxía
Natalia Cordeiro Paredes Francés
Salvia Martínez Pin Educación Física
Eduardo Soutullo García Música
David Gores Fandiño Informática
Marta Vidal Acuña Matemáticas
Jesús Gómez Morigosa Instalación e Mantemento
Jaime Justo Fernández Relixión Católica
Enrique Solla Garrido Relixión Evanxélica
María José Galán López Coordinación de FCT
Margarita Pin Rodríguez Coordinación de Formación
Verónica Sánchez Suárez Equipo de Dinamización Lingüística

 

Personal non docente

Administrativos:

 • Rivas Rodríguez, Raquel
 • Montes Diéguez, Begoña

Subalternos:

 • Obelleiro Fragoso, María Jesús
 • Sánchez Miniño, Ana
 • Viso Carrera, Jorge

Limpeza:

 • Loureiro Villaverde, María Soledad
 • Novas Amado, Concepción
 • Souto Lusquiños, Pilar