Axudas FCT 2014. Período de setembro a decembro

Para o alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro a decembro de 2014.

Aviso importante! Todo o alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período setembro a decembro de 2014, ten que rematar a FCT obrigatoriamente antes do 31 de decembro de 2014.

Non terá dereito á axuda o alumnado que realice a FCT no concello do centro educativo ou no concello de residencia durante a FCT.

Documentación que debe entregar o alumnado.

a) Solicitude normalizada. Anexo I.

b) Declaración do domicilio de residencia durante o período de realización da FCT. Anexo II.

c) Copia do DNI, se é o caso.

f) Declaración responsable complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma finalidade. Anexo V

Principais datas

Imágenes integradas 1

Os alumnos que teñan dereito á axuda deberán entregar, coa maior brevedade posible, o número de conta o seu titor ou a Coordinación de FCT para poder imprimir tódala documentación para proceder a súa firma.