TICGAL: Administrador de sistemas

A empresa TICGAL , situada en Pontevedra oferta un posto de traballo para administrador de sistemas informáticos en rede. Tarefas: -Soporte a usuarios -Atención vía plataforma e telefónica -Intervencións remotas -Intervencións presenciades (moi puntuades) Para inscribirse e obter máis información na seguinte ligazón: https://www.infojobs.net/pontevedra/2306-tecnico-soporte-n1/of-i32e04b47ed466aaa4817e9bb060ade