Técnico/a reparacións informática

Solitium oferta un posto de traballo de TÉCNICO/A REPARACIÓN EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS na zona de Vigo para alumnos titulados do Grao Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede (ASIR). Os interesados mandar currículo a ejimenez@ayanetrh.es