Seguro integral para computadoras EDIXGAL

O Servizo de Cobertura SIR evita ás familias afrontar os custos da reparación dos equipos en caso de danos accidentais.