RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS

Segundo de Bacahrelato:

No suposto de que exista desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, o alumno/a ou seus representantes legais poderán solicitar por escrito no Centro, a revisión de dita cualificación no prazo de dous días.

Para a convocatoria ordinaria, serán os días 24 e 25 de maio de 2016 (ata as 14:00 horas).

Para a convocatoria extraordinaria, serán os días 5 e 6 de setembro de 2016 (ata as 14:00 horas)

Circular_2_2016