PUBLICADOS OS BORRADORES DA OFERTA DE FP PARA O CURSO 2016/2017

Proxecto da Orde do _____ de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/2017.

http://www.edu.xunta.es/fp/borrador_oferta-2016-2017