Publicado o borrador sobre información do proceso de admisión a ciclos formativos

Proxecto da Orde do _____ de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

http://www.edu.xunta.es/fp/borrador-orde-admision-ciclo-curso-2016-2017