PERÍODO DE ADMISIÓN PARA CURSAR ENSINANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS NO CURSO 2016/2017

O prazo de admisión para cursar ensinanzas de adultos para a obtención do título de Graduado en educación secundaria (ESO) no IES Chan do Monte é do 1 ao 15 de xuño.

O alumnado que curse actualmente ditas ensinanzas debe volver a realizar a admisión para o curso 2016/2017 coa finalidade de completar os seus estudos (soamente presentará a solicitude: ANEXO I  dispoñible na conserxería).

O resto de solicitantes deberán aportar a seguinte documentación:

  • ANEXO I (dispoñible na conserxería).
  • Fotocopia do DNI/NIF ou libro de familia ou documento acreditativo da súa identidade.
  • Certificación académica completa dos estudos realizados con anterioridade (solicitalo no último centro donde curosu ensinanzas).
  • Os solicitantes menores de idade deben de aportar orixinal e fotocopia de contrato laboral.