Novidades axuda FCT

Orde do 4 de maio de 2015, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica
en centros de traballo (DOG do 18 de maio)

 

Novidades Axudas FCT 2015