Novas instrucións apertura centros

Seguindo as instrucións da RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020.

A partir do luns 23 de marzo de 2020, un membro do equipo directivo estará de garda non presencial.

Para poñerse en contacto co equipo directivo utilizar o correo electrónico ou chamar ao centro.

E-mail: ies.chan.monte@edu.xunta.es

Tlf: 886151275 (está desviado, operativo de 9:00 a 15:00)

José Luis Noya

Director