Nova concreción curricular

Na nosa sección de documentación do centro foron publicados os cambios relativos ao curso 23/24