Matrícula Extraordinaria ESO, Bacharelato e FP Básica. Curso 2021-2022

Para todos aqueles alumnos que se examinan na convocatoria extraordinaria de Setembro, así como para os alumnos de FP Básica xa matriculados no centro, para facilitar unha mellor organización, establécense uns días nos que haberá unhas colas prioritarias para a matrícula:

  • Todos os cursos de BAC e da ESO
    • 6 de setembro
  • 2º de FP Básica e repetidores de 1º de FP Básica
    • 7 de setembro