Matrícula ESO e Bacharelato curso 2022-2023

O prazo para formalizar a matrícula de ESO e Bacharelato para o curso 2022-2023 é dende o día 27 de xuño ao 8 de xullo (Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15) e a Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro) de admisión de alumnado.

Non obstante, con motivo de facilitar unha mellor organización, o centro establece, dentro deste período, uns días nos que haberá unhas colas prioritarias para o alumnado que quera matricularse en:

 • 2º de Bacharelato
  • 27 de xuño
 • 3º e 4º da ESO
  • 28 de xuño
 • 1º de Bacharelato
  • 29 de xuño
 • 1º e 2º da ESO
  • 30 de xuño