Marzo chega á Biblioteca

A medida que o curso avanza, e faino con rapidez, ímonos facendo máis permeables á cultura. O mes de Marzo ven repleto de notables celebracións: o Día Internacional dá Muller, o Día do Número Pi e o Día da Poesía. O centro enteiro farase eco delas con tres exposicións, un xogo na aula virtual, un concurso e un certame poético, que combina matemática e poesía.

A boa literatura, nunca relegada, seguirá acompañando o noso día a día e creando biblioteca nas reunións dos Clubs de Lectura.

Agardámoste onde sempre, onde tí estés.