Emprego Informática Dev Web

G.O.C., grupo empresarial internacional, líder no sector das infraestruturas e a enxeñería industrial, oferta de Bolsa Feuga:

Titulación requirida · TEC. SUP. DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEBS

Valoraranse coñecementos de Php, Sql, Html, CSS e JavaScript.

Obxectivos formativos: · Automatización de Procesos · Desenvolvemento de APPS · Desenvolvemento de Solucións Tecnolóxicas

A duración da bolsa sería de 6 meses a xornada completa. Interesados contactar con: Carla Leirós García RRHH E-mail: cleiros@gocsa.es Tel: 986377111