Eleccións membros consellos escolares.

Dacordo coa RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, anunciamos que a data do sorteo público para determinar os integrantes das mesas electorais para a elección de membros do consello escolar, será o día 22 de novembro ás 10:50 h. no salón de actos do Instituto.

Información:

09.3..convocatoria_alumnos

09.2..convocatoria_nais_pais

convocatoria_profesorado 09.4.

.convocatoria_pas

11.1.solicitude_candidatura_nais_pais

09.3..convocatoria_alumnos

02.calendario_consello_escolar