CADRO RESUMO DAS ACTIVIDADES, CURSO 2017/18

TEMPORIZACIÓN

TÍTULO DA ACTIVIDADE (incluídas as que non teñen un custo económico)

RESPONSABLE/S E DEPARTAMENTO/S CORRESPONDENTE/S

PERSOAS DESTINATARIAS

ORZAMENTO

MATERIAL NECESARIO PARA A REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES

Finais de outubro/ comezos de novembro

Concurso MICRORRELATOS DE TERROR

EDLG, Departamentos de LGL, LCL e Plástica

Todo o alumnado en 2 categorías: ESO/FPB e Bac/Ciclos

80 €

atrezzo

Finais de outubro/ comezos de novembro

Concurso de CABAZAS DECORADAS

EDLG, Departamento de Plástica

Alumnado da ESO e FPB

30 €

atrezzo

21 de decembro

Representación teatral:

O enterro económico

EDLG, Vicedirección

Alumnado ESO

10 €

atrezzo

Finais de decembro

Reparto de trípticos con lecturas recomendadas

EDLG, Coordinadora do Morrazo

Toda a comunidade escolar

0 €

trípticos

Todo o curso

Perfil Facebook

EDLG, departamentos de Informática e LGL

Toda a comunidade escolar

0 €

ordenador

Semana do 14 de febreiro

Concurso de pensamentos “Namórate en galego”

EDLG, departamento LGL

Todo o alumnado

35 €

papel de cores ou internet

Ás 11 da mañá do 24 de febreiro

Envío masivo e simultáneo dun verso de Rosalía de Castro

EDLG, departamentos de Informática e LGL

Todo o alumnado

0 €

terminais móbiles

2ª quincena de febreiro

Exposición de colaxes (versos de Rosalía)

EDLG, departamentos de LGL e Plástica

Todo o alumnado

60 €

cartolinas e revistas

quincena de febreiro

Exposición paneis de autores de cómic galego

CARTAS DE AMOR”

Departamento de Orientación-Secretaría Xeral da Igualdade- FEGAMP

Toda a comunidade escolar

10 €

2º trimestre

Teatro: Leonardo e os fontaneiros

EDLG, departamento LGL

1º ciclo da ESO

200 €

autobús

8 de marzo

Exposición “Mulleres artistas actuais”

EDLG, departamentos de LGL, Sociais e Plástica

Todo o alumnado e profesorado

0 €

Cartolinas e

material escolar

12 de marzo

2 horas

Obradoiro “Elas, poesía de muller”, por Dolores Tembrás

EDLG, Departamentos de LGL e LCL

1º bac

200 €

Material escolar

2º e 3º trimestres

Concursos dixitais en Facebook

EDLG-Informática-todos os departamentos

Toda a comunidade escolar

100 €

Ordenador e conexión a Internet

22 de abril

Compartir “Os meus versos favoritos”

EDLG, departamento LGL

Persoal non docente

15 €

Semana anterior ás Letras Galegas

Exposición de

carteis sobre

Mª Victoria Moreno

EDLG, departamento LGL

Toda a comunidade escolar

0 €

paneis

3º trimestre,

2 xornadas lectivas

Charla co escritor Domingo Villar

Departamentos LCL e LGL

4º ESO e 1º Bac

25 €

14 de maio

unha xornada lectiva

Recital poético de varios poetas galegos

EDLG, departamentos LGL e LCL

Toda a comunidade escolar

0 €

2 de maio

CORRELINGUA

EDLG, departamentos de Plástica, Música e LGL

1º ciclo da ESO

200 €

autobús

2º trimestre

Teatro: Anagnórise

EDLG, departamento LGL

2º ciclo da ESO

200 €

autobús

3º trimestre

Filme “A praia dos afogados” no

CINE SEIXO

EDLG, departamentos LGL e LCL

4º ESO e 1º Bac

200 €

autobús

3º trimestre,

un luns pola tarde

Charla “Como falar e escribir con fluidez”, con Carlos Callón

EDLG, departamento LGL

3º e 4º ESO, Bac

50 €

Final de curso

Concerto musical da cantora SÉS

EDLG-Vicedirección-Departamento de Lingua e Literatura Galega

Toda a comunidade escolar

600 €

megafonía

xuño

Revista escolar LABIRINTO

EDLG, Informática, resto de departamentos

Toda a comunidade escolar

1300 €

ordenadores