DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONVOCATORIA DE REUNIÓN INFORMATIVA PARA ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR.

Dende o Departamento de Inglés desexamos a toda a comunidade educativa o mellor comezo de curso. Como tódos os anos, organizamos unha reunión para informar ó alumnado coa materia pendente dos criterios e instrumentos de avaliación e cualificación, as porcentaxes e datas das probas específicas.

A reunión terá lugar na Biblioteca do centro, o mércores 29 de setembro, as 10:50.