Curso de Edición de Vídeo

O primeiro “crash course” de inmersión tecnolóxica organizado pola Biblioteca para acercar o alumnado a actividades profesionais con moita proxección de futuro, mellorando a súa competencia transmediática. Inscríbese na consecución dos obxectivos da Axenda 2030, nos puntos 4 e 8, insistindo na educación cara o acceso a un traballo digno para todos.

Rosa María Villar Villamil

Coordinadora do Equipo de Biblioteca do IES Chan do Monte