Cualificacións provisionais das probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

Publicadas as Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de maio de 2016)

http://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos