Category Archives: Orientacion

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/2017

 Resolución do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17. Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na Secretaría da ECRBBCCG, no […]

Continuar lendo

Cualificacións provisionais: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Publicada a listaxe provisional das cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Período de reclamación: do día 10 ao 12 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición. http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

Continuar lendo

Día Internacional contra o Acoso Escolar

O Día Internacional contra o acoso escolar coñecido tamén coma o Día contra o Bullying  conmemorase o 2 de maio. O acoso escolar é calquera forma de maltrato psicolóxico, verbal ou físico producido entre escolares de forma reiterada ao largo dun tempo determinado na aula ou a través das redes sociais, co nome específico de ciberacoso.

Continuar lendo

PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE:CM COMERCIO E CS XESIÓN COMERCIAL

A Orde do 8 de maio de 2015, pola que se establecen probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990. do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, establece a realización de probas libres de módulos profesionais dos ciclos LOXSE que se extinguen, co fin de lle permitir […]

Continuar lendo

RESOLUCIÓN DAS AXUDAS PARA ALUMNADO CON N.E.A.E 2015/2016

Publicación no BOE da resolución dos listados definitivos de beneficiarios da convocatoria de axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo do actual curso 2015/16. Pódese acceder no seguinte enlace: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dr   Por conseguinte, o prazo para a presentación de recurso de reposición por parte dos alumnos comeza o día 21 de abril e finaliza o 20 de maio de […]

Continuar lendo

DESTINO PRÁCTICAS FUAC (CICLOS FORMATIVOS)

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL FUAC PARA FORMACIÓN PROFESIONAL  E ENSINANZAS ESPECIAIS NORMATIVA APLICABLE: As prácticas rexeranse de acordo co establecido no Real Decreto 1493/2011 de 24 de outubro. CARACTERÍSTICAS: 1. Duración: mínimo 3 meses e máximo 12 meses. 2. Horario: mínimo 4 horas/día e máximo 8 horas/día (máx. 40 horas semanais) 3. Contraprestación económica (bolsa axuda estudo): […]

Continuar lendo

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2015-2016

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo. Requisitos das persoas […]

Continuar lendo

4ª Convocatoria de Becas Eurolingua

Cursos de 2 semanas en Irlanda becados al 100% (agás o avión): Clases, actividades  e aloxamento. Requisitos Becas Curso en Irlanda 2016 (Derry e Dublín) Querer realizar un curso de inglés en Irlanda coas  características descritas. IDADE.Ter nacido con anterioridade ao 30 decembro de 2001. NACIONALIDADE.- Ter nacionalidade de calquera país da UE. ESTUDOS.- Estar […]

Continuar lendo

Publicación das sedes e instrucións para a realización das probas de acceso a grao superior

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual Os solicitantes que deixaron a súa solicitude no IES Chan do Monte, realizarán a proba o día 20 de abril no IES Luís Seoane (Monteporreiro). Documentación que se precisa: As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla da solicitude de inscrición. Non […]

Continuar lendo

TERCEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS DA FUNDACIÓN DA ENXEÑARÍA CIVIL DE GALICIA AOS MELLORES EXPEDIENTES PREUNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2016/2017

Post Image

Obxectivo dos Premios : Recoñecer o esforzo dos mellores alumnos que obteñan resultados sobresaíntes na súa formación preuniversitaria, premiando aquelas mellores cualificacións nas PAU e formalicen a súa matrícula no Grao de Tecnoloxía da Enxeñaría Civil ou Grado de Enxeñaría de Obras públicas da UDC. Requisitos: Ter finalizado os estudos de bacharelato no curso 2015/2016. Acadar […]

Continuar lendo