Category Archives: DOGs e BOEs

Axudas FCT ou FP dual

Orde do 2 de xuño de 2020, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (DOG do 10 de xuño). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200610/AnuncioG0534-030620-0001_gl.html

Continuar lendo

Fondo solidario de libros de texto e axudas

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso […]

Continuar lendo

Axudas formación en linguas estranxeiras

Convocatoria de “Axudas para a realización de actividades de formación en línguas estranxeiras no ano 2019″, para alumnos da ESO e Bacharelato que saiu publicada no DOG o mércores 20 de Febreiro de 2019. O prazo para realizar a solicitude remata o 20 de Marzo de 2019. Pódese consultar no seguinte enlace ou ver un […]

Continuar lendo

Probas libres FP 2017-2018

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo. http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

Continuar lendo

Convocatoria CF probas acceso

2016_convocatoria_probas_acceso_CF_DOG11022016

Continuar lendo

Convocatoria axudas FCT

ConvocatoriaAxudasEconómicasFCTDOG21052013

Continuar lendo

Probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de fp

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioG0164-090413-0001_gl.pdf – Prazo presentación de solicitudes: derradeiros dez días hábiles do […]

Continuar lendo

Admisión alumnado para o curso 2013-2014

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.  

Continuar lendo

Probas acceso a ciclos

DOG de 21 de xaneiro pola Resolución de 10 de xaneiro de 2013 da Dirección Xeral de Educación convócanse as probas de acceso a Ciclos Formativos para o ano 2013

Continuar lendo

Resumo RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012

ALUMNADO ORDINARIO Excepcionalmente: – Según necesidades do centro e a criterio da dirección, alumnado repetidor de ordinario deberá asistir ás mesmas ensinanzas polo réxime de persoas adultas (agás impedimento ou causa xustificada) – Cando un/ha alumno/a de ordinario non poda asistir a algún módulo, a Inspección poderá autorizar a súa asistencia no mesmo centro polo […]

Continuar lendo