Calendario de Exames Pendentes Curso 2019-2020. Estado de Alarma

ATENCIÓN: As materias que van facer exame de pendentes no mes de Maio son: Inglés e Matemáticas.

Os horarios son os seguintes:

Inglés: Xoves 28 de Maio, de 10:45 a 12:45 na plataforma online Google ClassRoom.

O alumnado con esta materia pendente será atendido cunha sesión semanal de clase polo Webex todos os mércores (ata o día do exame) ás 12:50

Matemáticas

1º ESO Alumnado sen conexión a internet (3 alumnos): Martes 26 de Maio. A profesora chamará telefónicamente ás 10:00 a un alumno, e despois irá o seguinte. Cada alumno fará o exame durante 30 minutos.

Todos os Cursos. Alumnado con conexión a internet: Martes 26 de Maio, na Aula Virtual do centro de 12:00 a 13:30.

As profesoras de cada unha destas materias xa se comunican co alumnado implicado e lles darán as instrucións previas necesarias.