Calendario de exames libres

As probas libres constan de 2 probas: teórica e práctica. As probas son eliminatorias, se non se aproba o exame teórico dun módulo xa non se pode presentar ao exame práctico de dito módulo.

Haberá unha reunión previa de información e acollemento sobre as probas libres que se vai realizar o mércores 2 de xuño as 11:30 no Salón de Actos do centro.

A non asistencia a dita xornada terá como consecuencia a eliminación do alumnado da proba libre.

Proba TEÓRICA exames libres CM de Instalacións Frigoríficas

Módulo

Xoves 3

Venres 4

Luns 7

Martes 8

Mércores 9

Montaxe e Mantemento de Instalacións Frigoríficas Industriais

11:30 a 14:30 (T. Térmicas)

       

Montaxe e Mantemento de Equipamentos de Refrixeración Comercial

     

8:10 a 10:40 (T. Térmicas)

 

Montaxe e Mantemento de Instalacións de Climatización,Ventilación e Extracción

 

11:30 a 13:30 (T. Térmicas)

     

Empresa e Iniciativa Emprendedora

   

9:00 a 11:00 (215)

   

Configuración de Instalacións de Frío e Climatización

     

11:30 a 13:30 (215)

 

Instalacións Eléctricas e Automatismos

 

8:10 a 10:40 (T. Tecno)

     

Máquinas e Equipamentos Térmicos

   

11:30 a 13:30 (215)

   

Técnicas de Montaxe de Instalacións

       

9:00 a 12:00 (Aula Frio)

FOL

9:00 a 11:00 (215)

       

Proba PRÁCTICA exames libres do CM de Instalacións Frigoríficas

Módulo

Venres 11

Luns 14

Martes 15

Mércores 16

Xoves 17

Venres 18

Montaxe e Mantemento de Instalacións Frigoríficas Industriais

       

10:40 a 14:30 (T. Térmicas)

 

Montaxe e Mantemento de Equipamentos de Refrixeración Comercial

 

8:10 a 11:00 (T. Térmicas)

       

Montaxe e Mantemento de Instalacións de Climatización,Ventilación e Extracción

11:30 a 14:30 (T. Térmicas)

         

Empresa e Iniciativa Emprendedora

     

10:00 a 12:00 (204)

   

Configuración de Instalacións de Frío e Climatización

       

8:10 a 10:10 (215)

 

Instalacións Eléctricas e Automatismos

         

8:10 a 11:30 (T. Tecno)

Máquinas e Equipamentos Térmicos

   

12:15 a 14:15 (215)

     

Técnicas de Montaxe de Instalacións

 

11:30 a 14:30 (T. Meca)

       

FOL

   

10:00 a 12:00 (215)