Axudas FCT set-dec 2022

Prazo de reclamacións axudas FCT de septembro a decembro 2022.

O segundo prazo de axudas de FCT do periodo de setembro a decembro rematou o 15 de novembro. (Orde do 07 de xuño de 2022, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (DOG do 17 de xuño).

Ábrese o período de reclamacións das axudas de FCT dende o 16 de outubro ata o 26 de novembro está aberto o prazo de reclamacións das axudas de FCT. A listaxe provisional das axudas coas contías que lle corresponde a cada alumno o alumna está publicado no taboleiro do instituto.