Axudas FCT ou FP dual

Orde do 2 de xuño de 2020, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (DOG do 10 de xuño).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200610/AnuncioG0534-030620-0001_gl.html