AVISO: Presenza de persoal nos centros de ensino non universitario

Segundo as instrucións publicadas pola Consellería de Educación, da Resolución do DOG 50 bis de 13 de marzo, Real Decreto 463/2020 do 14 de Marzo e a Resolución do DOG 51 de 15 de marzo :

O centro permanecerá pechado durante o tempo imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción.

En horario de 10 a 13 horas, un membro do equipo directivo estará presente no centro para atender a repartidores de subministracións. Quedan prohibidas reunións presenciais.

Poden contactar co 886 15 12 75 en dito horario ou por correo electrónico a ies.chan.monte@edu.xunta.es

Equipo Directivo
IES Chan do Monte