Probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de fp

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención
dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación
profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

educación

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioG0164-090413-0001_gl.pdf

– Prazo presentación de solicitudes: derradeiros dez días hábiles do mes de abril.

 

Máis información na páxina da Consellería:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-obtencion-titulos-ciclos-formativos-fp-LOE