Participación no Programa English Week

O IES Chan do Monte foi un dos 7 centros seleccionados para participar no Programa de Inmersión Lingüística en Inglés convocado pola Consellería de Educación, Universidade e Formacióin Profesional.

A inmersión linguística realizarase no Centro de Inmersión Lingüística de Os Peares (Ourense), durante a semana do 18 ao 24 de Novembro de 2018.

Na estadía participarán 14 alumnos de 4º da ESO, que durante esa semana,  recibirán cinco horas de clase de luns a venres e realizará actividades nas  que fará uso do inglés en situacións comunicativas reais, todo nun ambiente angloparlante.

Os obxectivos xerais do programa son consolidar as estruturas gramaticais básicas, intermedias e avanzadas, mellorar a axilidade verbal ao mesmo tempo que se reforzan as estruturas gramaticais, adquirir un corpus de vocabulario xeral e dominar o vocabulario temático en situacións específicas, incrementar a confianza do alumnado ante situacións orais imprevistas e desenvolver a capacidade de comprensión auditiva e comunicación oral dos e das participantes.