Admisión e matrícula (ESO e Bacharelato)

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

NORMATIVA REGULADORA:
Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG)
Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)
– Resolución do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado
+ info: http://www.edu.xunta.es/web/node/14470

FORMULARIOS:
Formulario reserva interna
Formulario admisión
Formulario matrícula ESO
Formulario matrícula BACHARELATO

POSTOS ESCOLARES

Curso Vacantes Postos NEAE Curso Vacantes
1º ESO 28 6 1º Bacharelato Humanidades e C.Sociais 26
2º ESO 40 0 1º Bacharelato C. Tecnoloxía 12
3º ESO 31 0 2º Bacharelato Humanidades e C.Sociais  14
4º ESO 37 0 2º Bacharelato C. Tecnoloxía  5

NOTA INFORMATIVA:
1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

CENTROS ADSCRITOS:
– CEIP de Ardán
– CEIP de Seixo

ÁREA DE INFLUENCIA:
Rúa Tiro Naval Janer, Rúa Alcalde José del Río e hacia o oeste (áreas de influencia dos seus centros adscritos: C.E.I.P. Ardán e C.E.I.P. Seixo)

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:
Transporte escolar

CALENDARIO 2014-2015
– Presentacion solicitude admisión: do 2 ao 23 de marzo.
– Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: do 25 de marzo ao 7 de abril.
– Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: 27 de abril.
– Prazo para formular reclamacións á listaxe provisional: do 28 de abrk ao 8 de maio.
– Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: 4 de xuño.
– Formalización matrícula ESO/BACH: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
– Prazo extraordinario de matrícula ESO/BACH: do 1 ao 10 de setembro.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.