Admisión e Matrícula (Ciclos)

Prazo de presentación de solicitudes de admisión:

Calendario da consellería

Admisión e matrícula curso 2015-2016:

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

 Información completa na web da consellería

Documentación de admisión:

  • Anexo I de admisión
  • Copia do DNI ou NIE
  • Certificación académica na que conste o expediente e o depósito do título no caso de acceso directo ou PCPI
  • Certificación de superación da proba de acceso no caso de alumnos que accedan por esta vía.
  • De ser o caso, acreditación da discapacidade co recoñecemento da minusvalía e o ditame técnico facultativo ou de ser deportista de alto rendemento.

Nota: Os alumnos con titulacións obtidas no estranxeiro presentarán credencial de homologación. No caso de non dispor dela presentarán Volante de inscrición provisional e a inscrición no proceso estará vinculada á posterior resolución de homologación.

 

Periodo de matrícula:

A determinar pola Consellería cada ano. Ver calendario

 

Documentación:

3 fotografías (os que repitan curso e os de 2º curso, só 1)

  • Boletín de notas para os alumnos do centro
  • Xustificante de ter pagado o seguro escolar 1,12€ na conta de ABANCA:  2080-0529-06-3040006921. Por favor, especificando no concepto o Nome e Apelidos.

  • Sobre de matrícula e impresos cubertos

  • Carné escolar para os alumnos do centro

Sorry, the comment form is closed at this time.