Aprender, no sentido de dar-recibir que os galegos lle damos á palabra, debe complementarse con actividades que fomenten entre o alumnado a curiosidade.

Revista

Labirinto. A revista do IES Chan do Monte

 • Beca Feuga Pontevedra (inst. impresoras)

  Grupo Arcade Consultores Inforhouse  http://www.grupoarcadeinforhouse.com/index.php/es/ está á procura dunha persoa con perfil técnico para a provincia de Pontevedra. O traballo a desenvolver será a través da beca Feuga durante ao menos 3 meses de Técnico de Instalación de Impresoras. 

  Contacto: Marga (RRHH) 606 531724.

  Continue reading →
 • Vídeo proxecto SOStibilidade
  Continue reading →
 • Calendario exames

  Arquivos en PDF

  CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIOS DE XUÑO 2019

  2º BACHARELATO

  DÍA MATERIAS HORA
  17 HISTORIA DA FILOSOFÍA / QUÍMICA / XEOLOXÍA 16:00 – 17:30

  LINGUA GALEGA / LITERATURA GALEGA DO S.XX 17:30 – 20:00
  DÍA MATERIAS HORA
  18 FRANCÉS / IMAXE E SON / TIC II 16:00 – 17:30

  MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS / MÉTODOS ESTATÍSTICOS / LATÍN II 17:30 – 20:00
  DÍA MATERIAS HORA
  19 Hª DE ESPAÑA / Hª DA ARTE 16:00 – 17:30

  INGLÉS 17:30 – 19:00
  DÍA MATERIAS HORA
  20 BIOLOXÍA / ECONOMÍA DA EMPRESA 16:00 – 17:30

  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 17:30 – 19:00

  AULAS: Salón de Actos, agás os exames nas aulas específicas (Música, Tecnoloxía, Debuxo, Informática, Lab. Ciencias, Lab. Física).

  DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS

  CALENDARIO DE EXAMES FINAIS DE CICLO

  1º CM DE INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN

  Módulo Xoves 13 Luns 17 Martes 18 Mércores 19 Xoves 20 Venres 21
  Configuración de Instalacións de Frío e Climatización  De 08:20 ás 10:20 Aula Frío
  Instalacións Eléctricas e Automatismos De 10:00 ás 12:00 Taller
  Máquinas e Equipamentos Térmicos
  De 10:00 ás 12:00 Aula Frío
  Técnicas de Montaxe de Instalacións


  De 08:20 ás 14:40 Taller

  FOL

  De 09:00 ás 11:00 Aula por determinar


  2º CM DE INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN

  Módulo Martes 11 Luns 17 Martes 18 Mércores 19 Xoves 20 Venres 21
  Montaxe e Mantemento de Instalacións Frigoríficas Industriais  De 09:00 ás 12:00 Taller
  Montaxe e Mantemento de Equipamentos de Refrixeración Comercial De 10:00 ás 12:00 Taller
  Montaxe e Mantemento de Instalacións de Climatización, Ventilación e Extracción

  De 10:00 ás 14:00 Taller


  Empresa e Iniciativa Emprendedora
  De 09:00 ás 11:00 Aula por determinar  2º FPB DE MANTEMENTO DE VIVENDAS

  Módulo Mércores 12 Xoves 13 Venres 14 Xoves 20 Venres 21
  Redes de Evacuación
  Ás 08:20 Taller

  Mantemento Básico de Instalacións Eléctricas en Vivendas Ás 10:00 Taller  Módulo de comunicacións e Sociedade
  De 08:20 ás 09:10 Aula 207


  Módulo de Ciencias Aplicadas

  De 10:00 ás 10:50 Aula 207

  DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

  CALENDARIO DE EXAMES FINAIS DE CICLO

  1º CS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE

  Módulo Venres 14 Luns 17 Martes 18 Mércores 19 Xoves 20 Venres 21
  Implantación de Sistemas Operativos
  Ás 08:20 Aula 204
  Planificación e Administración de Redes  Ás 10:00 Aula 204
  Fundamentos de Hardware
  Ás 08:20 Aula 204  Xestión de bases de Datos


  Ás 09:00 Aula 204

  Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información Ás 08:20 Aula 204
  FOL

  Ás 10:00 Aula 204


  2º CS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE

  Módulo Martes 11 Mércores 12 Xoves 13 Venres 14 Luns 17 Martes 18
  Administración de Sistemas Operativos
  Ás 08:20 Aula 206  Servizos de Rede e Internet
  Ás 08:30 Aula 206
  Implantación de Aplicacións Web

  Ás 09:30 Aula 206


  Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos Ás 10:00 Aula 206
  Seguridade e Alta Dispoñibilidade


  Ás 09:30 Aula 206

  Empresa e Iniciativa Emprendedora  Ás 09:00 Aula 206

  1º CS DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

  Módulo Venres 14 Luns 17 Martes 18 Mércores 19 Xoves 20 Venres 21
  Sistemas Informáticos
  Ás 08:20 Aula 117
  Contornos de Desenvolvemento


  Ás 08:20 Aula 117

  Programación  Ás 09:00 Aula 117
  Bases de Datos Ás 11:30 Aula 117
  Ás 09:00 Aula 117


  Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información
  Ás 09:00 Aula 117  FOL Ás 09:00 Aula 117
  2º CS DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

  Módulo Xoves 8 Luns 10 Martes 11 Mérc. 12 Xoves 13 Luns 17 Mérc. 19 Xoves 20
  Acceso a Datos

  Ás 08:20 Aula 112
  Ás 10:00 Aula 112
  Ás 08:20 Aula 112
  Desenvolvemento de Interfaces Ás 09:00 Aula 112


  Programación Multimedia e Dispositivos Móbiles
  Ás 09:30 Aula 112


  Ás 11:00 Aula 112

  Programación de Servizos e Procesos


  Ás 09:30 Aula 112  Sistemas de Xestión Empresarial


  Ás 09:00 Aula 112
  Empresa e Iniciativa Emprendedora
  Ás 09:00 Aula 206

  1º CM DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

  Módulo Venres 14 Luns 17 Martes 18 Mércores 19 Xoves 20
  Sistemas Operativos Monoposto

  Ás 09:00 Aula SMR1

  Montaxe e Mantemento de Equipamentos
  Ás 09:00 Aula SMR1


  Aplicacións Ofimaticas  Ás 08:20 Aula SMR1
  Redes Locais


  Ás 10:00 Aula SMR1
  FOL De 09:00 ás 11:30 Salón de Actos  Continue reading →
 • Xornadas de Sostibilidade

  3,4, 5 XUÑO IES CHAN DO MONTE

  Continue reading →
 • Xincana día do libro

  Entrega de premios aos gañadores da xincana do Día do Libro

  Continue reading →
 • Oferta traballo CM Frío: O Grove

  A empresa Tecfrisa, do sector de instalación e mantemento de climatizacións, está a buscar un técnico frigorista para incorporación inmediata ao seu persoal. Os interesados mandar c.v. a:

  Sara Sineiro

  Dpto Administración

  986 732 871

  s.sineiro@tecfrisa.es

  Monte da Vila nº 3 bajo C

  CP. 36.980 – O GROVE (PONTEVEDRA)

  Telf: 986.73.28.71

  Continue reading →
 • Química na biblioteca

  Este curso a ciencia está presente na biblio. Non só temos química cos libros, senón química “de verdade”.
  Ana, Desireé e Ainara mostráronnos como facer cristais de sal.  

  Continue reading →
 • 59º Edición Concurso de Xóvenes Talentos de Relato Curto

  O IES Chan do Monte participou este ano na 59ª edición do Concurso de Xóvenes Talentos de Relato Curto, organizado por Coca-Cola, con varios alumnos que foron preparados e coordinados pola profesora de Línga Castelá, Silvia Lugilde.

  Felicitar á alumna de 2º da ESO, Paula Cortés Souto, que resultou ser unha das 3 persoas gañadoras da Fase Provincial (Sector de Pontevedra).

  Noraboa Paula!!.


  Continue reading →
 • Of. emprego: admin Linux

  Consultoría, Gestión y Proceso de Datos S.L, empresa consolidada en el sector del desarrollo de aplicaciones, selecciona para su oficina ubicada en Rúa Hedras no6-Bajo Ext R, Polígono de Novo Milladoiro 15895 los siguientes puestos de trabajo:
  • Administrador/a de sistemas Linux
  ✓ Tareas a desarrollar: Mantenimiento de infraestructura de aplicaciones web LAMP y apoyo en desarrollo para nuestro sistema de contadores inteligentes de energía eléctrica.
  ✓ Contrato: Indefinido a tiempo completo.
  ✓ Requisitos: Se requieren amplios conocimientos en administración de sistemas Linux y servicios asociados al stack LAMP (optimización de bases de datos MySQL, conexiones SSH, configuración de Apache, réplicas…). Se valorarán especialmente conocimientos en desarrollo PHP. Se estudiarán perfiles de distintos niveles.
  ✓ Formación: Ciclo Formativo Grado Superior Informática.
  ✓ Ofrecemos: Inmejorable ambiente de trabajo en una empresa pequeña con nuevas y amplias instalaciones para un óptimo desarrollo del trabajo.
  ✓ Salario: Entre 15.000€ y 20.000€ según la experiencia del candidato/a.

  Envío de CVs: recursoshumanos@datacenter.gl

  Continue reading →
 • Donas de si: Ledicia Costas

  Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil

  Continue reading →