Oferta de emprego: Fontanería e equipos de climatización

PONTECLIMA oferta un posto de traballo para alumnado que teña cursado o ciclo correspondente e para desempeñar tarefas de fontanería, equipos de climatización e calefacción.

Contacto en Gorgullon 9 PONTEVEDRA, e para cualquera dúblida IVAN 687 473 99 ou BREOGAN 629 251 626.